SEARCH RESULTS

Article

Bid vir jou kinders

Bid vir jou kinders

Wat kan vir ’n kind ’n groter seën wees as om ’n ouer te hê wat vir hom of haar bid? Gebruik hierdie praktiese riglyne en Skrif om vir jou kinders te bid, met ’n verwagting dat God in hulle lewens gaan werk.

read more
Pray for your Children

Pray for your Children

What can be a greater blessing for a child than having a parent that prays for him or her? Use these practical guidelines and Scriptures to pray for your children, expecting God to work in their lives.

read more
Prayer Circles

Prayer Circles

The concept of prayer circles is about praying for unsaved people, revival, churches and the nation(s). Establishing prayer groups, building networks of prayer groups and saturating the nation with prayer. (Ook beskikbaar in Afrikaans)

read more
Die Uur wat die Wêreld Verander

Die Uur wat die Wêreld Verander

Dick Eastman, in sy boek “The hour that changes the world”, doen aan die hand dat ‘n mens ‘n uur in 12 periodes van 5 minute elk indeel. Hier is ‘n opsomming van die 12 vorme van gebed. (Also available in English)

read more
Bid vir Mense in Gesagsposisies

Bid vir Mense in Gesagsposisies

1 Timoteus 2:1-2 het ‘n baie duidelike opdrag dat ons moet bid “vir die wat regeer en almal wat gesag uitoefen.” Dit is in direkte opdrag vanuit die Skrif en ons moet dit met groot erns hanteer. Daar is in stryd in die lug aan die gang vir politieke heerskappy oor...

read more
31 Woordgebede

31 Woordgebede

Hudson Taylor het gesê: "Ons (Christene) is bonatuurlike mense, weergebore deur 'n bonatuurlike geboorte, aangedryf deur 'n bonatuurlike krag en gevoed deur bonatuurlike voedsel, geleer deur 'n bonatuurlike leermeester uit 'n bonatuurlike Boek." E.W.Kenyon het gesê:...

read more
4 Lessons on money during revival

4 Lessons on money during revival

John Wesley not only turned 18th century England around with his preaching, but he made lots of money in the process. Here is a story about, and advice from, a man who knew how to make money… and even more importantly, how to spend it.

read more
Awaken the Watchmen

Awaken the Watchmen

The aim of 24-7 prayer watches is to place watchmen on the walls: to mobilise churches, regions and nations to come day and night to God’s throne of grace with praise, worship and intercession.

read more
Vas en gebed

Vas en gebed

Fasting is a laudable practice, and we have reason to lament it, that it is generally neglected among Christians. ~ Matthew Henry I wonder whether we have ever fasted? I wonder whether it has ever occurred to us that we ought to be considering the question of fasting?...

read more
Gebed in Jesus se Naam

Gebed in Jesus se Naam

Die Naam van Jesus is van die allergrootste belang in voorbidding. Daarsonder is ons tot niks in staat nie, daarsonder het ons in werklikheid geen reg om na God toe te gaan of enigiets in gebed van Hom te vra nie. Om in die Naam van Jesus te bid, sê Wesley Duewel,...

read more
Negatiewe leefstyl neigings

Negatiewe leefstyl neigings

Die wêreld vandag en ook ons in Suid-Afrika, neig al meer na 'n hedonistiese leefstyl wat beteken ons wil hier en nou bevrediging hê. Ons wil nie wag nie en die gevolge is nie belangrik nie – ons wil nie die toekoms in ag neem nie. 1. Dit beteken dat ons vrye seks...

read more
Vampier-films

Vampier-films

In die Bybel lees ons dat die Here baie duidelik die drink van bloed verbied. Vampier-films maak die mense wat daarna kyk se gewete onsensitief vir die werking van die Heilige Gees. Okkultiese saadjies word gesaai en ontketen negatiewe geestelike begeertes wat tot die dood kan lei. Available in English.

read more
The Hour that Changes the World

The Hour that Changes the World

In his book, The hour that changes the world, Dick Eastman suggests that one divide an hour into 12 periods of 5 minutes each. After 5 minutes you change to another form of prayer. The following is Dick Eastman's groupings Praise and Worship Waiting on the Lord...

read more
Unanswered prayers (part 1)

Unanswered prayers (part 1)

The question many believers ask, is: “What is God’s will?”  The next question they ask, is: “Why doesn’t God answer my prayer or why don’t I get an answer to my prayers?”

read more
Anoreksie – hoe moet ek bid?

Anoreksie – hoe moet ek bid?

Anoreksie is 'n ernstige en 'n potensiële dodelike versteuring. Die werklike oorsaak is onbekend, maar daar word aanvaar dat 'n aantal faktore soos emosionele en fisieke faktore asook sekere gedragspatrone daartoe kan bydra. As ons vir hierdie mense bid, moet ons nie...

read more
Bid vir ongereddes – 1 vir 1

Bid vir ongereddes – 1 vir 1

Hoe om vir ongereddes te bid Dit is God wat deur die werking van die Heilige Gees mense lewend maak en wedergeboorte in hulle bewerk. Ons verantwoordelikheid is om vir hulle te bid, sy liefde aan hulle te bewys en teenoor hulle te getuig. Die volgende 4 stappe sal jou...

read more

Pin It on Pinterest