RECOMMENDED BOOKS

The Sword

Praying Scripture over your life

Authors: Estell Brink & Elizabeth Jordaan

Description: The greatest prophetic voice in your life is you confessing the Living, written Word of God over your life. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. (Revelation 19:10). This book directs the readers on how to practically pray Scripture over their lives, families etc. The heart of prayer is praying back to God His own Word. (Isaiah 55:11). Learn to pray Scripture over your heart, mind, soul, thoughts, the work of your hands, marriage and much more.

Publisher: Estell Brink

ISBN: 9780620545372

Availability: Contact Jericho Walls to order printed books or order Kindle edition from Amazon.com

Die Swaard

Bid Skrif oor jou lewe

Authors: Estell Brink & Elizabeth Jordaan

Description: Die belangrikste profetiese stem in jou lewe is wanneer jy self die lewende geskrewe Woord van God oor jou eie lewe verklaar. Die getuienis van Jesus Christus is die Gees van profesie. (Openbaring 19:10). Die hart van gebed is om God se Woord terug te bid tot Hom. (Jesaja 55:11). Dan sal dit nooit ledig terugkeer nie. Hierdie boek begelei jou om Skrif oor jou hart, gedagtes, wil, emosies en verstand te bid, oor die werke van jou hande, jou huwelik en huweliksmaat en vele meer.

Publisher: Estell Brink

ISBN: 9780620624091

Availability: Contact Jericho Walls to order printed books or order Kindle edition from Amazon.com

Interactive Prayer Room Manual

Tried and tested interactive prayer room ideas.

Author: Compiled by JWIPN

Description: Since 2013, more than 4000 local churches across the nation have been using a local prayer room to take one week to pray 24-7 for revival, salvation and social justice. This booklet is a South African manual on how to set up an “Interactive Prayer Room”. It includes 31 possible prayer stations, 7 children’s prayer stations, as well as 3 fully themed prayer room layouts. This booklet will help you set up a variety of creative spaces, from expensive to low-budget ones.

Publisher: Jericho Walls International Prayer Network

Availability:  Contact us on  +27 87 700 2006 or email cape@jwipn.com to order this booklet

Man van God

Praktiese riglyne vir die Christenman wat God se doel vir sy lewe wil uitleef, en werklik ’n verskil in hierdie wêreld wil maak.

Author: Bennie Mostert

Description:  Hierdie boek fokus op die moderne Christenman en die verantwoordelikheid wat mans moet opneem om by te dra tot die herstel van die geestelike dimensie van ons samelewing. In drie afdelings word daar gefokus op: die eienskappe van ’n ware man van God, hoe ’n man van God teenoor sy kinders moet optree en riglyne waarvolgens die man van God in gebed kan intree vir sy vrou, kinders en die werk­plek. God wil Christenmanne gebruik om die wêreld te verander. Man van God bevat waardevolle riglyne wat hulle sal help om werklik te leef soos die Vader dit bedoel het. 

ISBN: 9781431622498

Availability: At leading bookstores

The Sword – Arabic (Kindle edition)

Praying Scripture over your life

Author: Estell Brink

Description: The greatest prophetic voice in your life is you confessing the Living, written Word of God over your life. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. (Revelation 19:10). This book directs the readers on how to practically pray Scripture over their lives, families etc. The heart of prayer is praying back to God His own Word. (Isaiah 55:11). Learn to pray Scripture over your heart, mind, soul, thoughts, the work of your hands, marriage and much more.

Publisher: Lighthouse Printing House

ASIN: B01DL5CG5C

Availability: Available on Amazon.com

Gebed wat Berge Beweeg

Ervaar die wonderwerkende krag van God deur gebed!

Author: Bennie Mostert

Description: Ons sien die verval rondom ons: Kerke loop leeg, mense raak afvallig, wêreldse standaarde verdring al hoe meer Christelike standaarde en beginsels, ekstremistiese godsdiensgroepe word ’n al hoe groter bedreiging. Ons sit hande in die hare en weet nie wat om te doen nie. Die antwoord is: Gebed. Die leser word geneem op ’n reis deur die geskiedenis, van groot geestelike herlewings, persoonlike verhale, hedendaagse sendelinge en verhale uit die Bybel om te illustreer dat die énigste antwoord gebed is. Hierdie boek sal jou nie net help om te bid nie, maar ook om rég te bid. Naas die raad vervat in elke hoofstuk, sluit die boek ook af met ’n bylaag met praktiese riglyne vir gebed. 

ISBN: 9781431618521

Availability: At leading bookstores

Prayer 101

Why don’t people pray?

Author: Bennie Mostert

Description: After reading many books on prayer, presenting seminars and writing several books on this topic, Bennie Mostert has come to the conclusion that people really want to pray but are not sure what to pray, and feel they don’t know how to pray. Every person prays differently and everyone must pray in the way which works best for them. The purpose of this prayer guide is to teach one what to pray and how to pray. It is a practical guide that will help in making your prayer times more significant.

Publisher: Struik Christian Books

ISBN: 9781415335574

Availability: At leading bookstores

Gebed 101

Waarom bid mense nie?

Author: Bennie Mostert

Description: Ná baie boeke wat Bennie Mostert oor gebed gelees het, seminare wat hy aangebied het en ’n aantal boeke wat hy oor hierdie onderwerp geskryf het, het hy tot die gevolgtrekking gekom dat mense graag wil bid, maar nie weet wát om te bid nie en voel hulle weet nie hóé om te bid nie. Die manier waarop mense bid, verskil van persoon tot persoon en elkeen van ons moet dit doen soos dit vir ons die beste werk. Die doel van hierdie gebedsgids is om mense te leer wát om te bid en hóé om te bid.

Publisher: Struik Christian Books

ISBN: 9781415334348

Availability: At leading bookstores

 

100 Questions and Answers About Prayer

Change your world!

Author: Bennie Mostert

Description: Why must I pray? Why does prayer seem to make no difference in the world? What exactly is prayer? To pray is the believer’s greatest task on earth. But people wonder and ask questions about so many things regarding prayer. In 100 Questions and Answers about prayer, Bennie Mostert gives practical answers to questions on individual and group prayer. Even questions that you might be too embarrassed to ask are answered – like for example what to pray for, and how to spend an hour in meaningful prayer. God is moved when believers pray. For this reason persistent and purposeful prayer will result in more spiritual fruit – and change your world!

Publisher: Carpe Diem Media

ISBN: 9781770312777

Availability: At leading bookstores

100 Vrae En Antwoorde Oor Gebed

Verander jou wêreld!

Author: Bennie Mostert

Description: Sal God na my ook luister?  Wat moet ek doen as ek nie lus het om te bid nie?
Wat beteken dit om in Jesus se Naam te bid?  Wat keer dat ek antwoorde kry op my gebede?   Hoe bid ek vir ‘n uur sonder om te herhaal? Bennie Mostert se klassieke werk oor gebed het oor meer as ‘n dekade vir tienduisende gelowiges gehelp. Hierdie hersiene uitgawe van Verander jou wêreld deur gebed gee nou ook antwoorde op 100 vrae wat gelowiges vra.

Publisher: Carpe Diem Media

ISBN: 9781770312838

Availability: At leading bookstores

Pin It on Pinterest

Share This