Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Fassinering met vampiere is nie ‘n nuwe ding nie. Dit is deel van volksoorlewering in baie kulture. Bestaan vampiere regtig of is dit net skeppings van die verbeelding? Daar is geen fisiese of biologiese bewys vir sulke kreature nie. Is daar mense wat ander mense doodmaak om bloed te drink? Ja. Die drink van bloed en spesifiek mensebloed is vanaf die skepping ‘n okkultiese gebruik, maar ons praat nie hier van vampiere nie maar van mense.

Die Woord sê: In die Bybel lees ons dat die Here baie duidelik die drink van bloed verbied (Genesis 9:4, Levitikus 17:14, Esegiël 33:25, Handelinge 15:20). Dit wys vir ons dat hierdie praktyke toe alreeds bestaan het – selfs in die tyd van Noag. Volgens die Here is die lewe en siel van ‘n mens of dier, in die bloed. Dit is juis die rede waarom okkultiste bloed drink – om geestelike krag te probeer kry.

Jesus se bloed: Jesus het die Jode van Sy tyd groot aanstoot gegee met sy stelling dat ons Sy bloed moet drink. (Johannes 6:53). Tydens die laaste maaltyd met Sy dissipels het Hy gedemonstreer wat Hy bedoel met die drink van Sy bloed deur te sê: “Hierdie beker (wyn) is die nuwe verbond in deur my bloed. (1 Korintiërs 11:25 AOV). Wanneer ons by die nagmaal die wyn drink, is dit simbolies van die bloed van Jesus. Deur die bloed van Jesus het ons deel gekry aan Sy lewe. Die “drink” van die bloed van Jesus is die diepste, mees misterieuse eenheid tussen Christene en hulle God.

Die drink van bloed is verbode: Die rede waarom die drink van dier- (of mensbloed) deur die Here verbied is, is omdat mense daardeur hulleself verbind met bose geeste en hulleself oopstel om deur hierdie geeste beset te word. In plaas van om lewe te ontvang, ontvang hulle die dood in sy verskillende vorme (geestelik, emosioneel, sosiaal en op die ou end fisies). Hierdie assosiasie en preokkupasie met die dood word gesien in die dade van hierdie sogenaamde “vampiere” om in kiste te slaap en gedagtes oor die dood, selfmoord, moord, ens. Op dieselfde manier as die vereniging van Christene met Christus, is die drink van bloed deur vampiere die hoogste of gevaarlikste manier van betrokkenheid by die okkulte.

Jy raak koud teenoor Jesus: Hierdie vampierflieks maak die denke onsensitief en maak die mense wat daarna kyk se gewete onsensitief vir die werking van die Heilige Gees en ‘n besef van wat sonde is. Dit is soos breinspoeling. Okkultiese saadjies word gesaai en ontketen negatiewe geestelike begeertes wat net tot die dood kan lei. Die flieks stel hierdie rituele voor as “cool” en ‘’opwindend” en maak dat sommige fliekgangers vampiere bo normale mense verkies. Dit word as onskuldig voorgestel maar vir baie word dit ‘n geestelike strik. Dit is uiters gevaarlik om daarna te kyk of om kinders toe te laat om na hierdie tipe okkultiese indoktrinasie te kyk.

Een seker manier om dit te verhoed is om geestelike begrip te kry oor die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus bring vergifnis van ons sonde en maak ons rein. (Efesiërs 1:7, 1 Johannes 1:7), versoen ons met die Here (Efesiërs 2:13-16) en gee ons oorwinning oor al die mag van Satan (Openbaring 12:11). Die bloed van Jesus is die Nuwe Verbond tussen die mens en God (Hebreërs 13:20, 21). Kinders en jong gelowiges moet reeds van die begin af geleer word oor die betekenis van die bloed van Jesus en die versoening wat dit tussen ons en die Vader bewerk. Deur die bloed van Jesus word ons vrygekoop van sonde en die ewige oordeel van God. In die stories oor vampiere kry die bloed ‘n totaal ander betekenis en word die bloed van Jesus met die bloed van mense vervang.

Ek het daarna gekyk, wat nou? As jy enige van die vampier-films of soortgelyke flieks gekyk het, kom na die troon van genade en vra die Here om jou vry te maak van enige begeerte om meer hieroor te wete te kom of om aangetrek te word deur die onderwerp van vampiere, die okkulte of demone. Vra Hom om jou denke, gedagtes, herinneringe en emosies te reinig van enige okkultiese inprenting wat jy ontvang het. Jesus het beloof dat Sy Woord ons sal reinig en was (Efesiërs 5:26). Deurdrenk jou met die Woord van die Here, lees en mediteer oor gedeeltes van die Psalms en die Nuwe Testament.

Ek het speel-speel aan die rituele deelgeneem As jy aan enige ritueel deelgeneem het deur mens- of dierebloed te drink, selfs al was dit net ‘n speletjie of ‘n uitdaag-situasie, vra Jesus vir vergifnis en bevryding. In meeste van die gevalle gaan jy iemand nodig hê om jou te help om bevry te word. In sommige gevalle mag dit nodig wees om saam met ‘n volwasse mede-Christen hieroor te bid.

Hoe kan ek met my vriende hieroor praat? As jy vriende of familielede het wat behep is met hierdie films of aan oënskynlik “skadelose” aktiwiteite deelgeneem het, bid vir hulle beskerming en bevryding en vir die Heilige Gees om hulle van die waarheid te oortuig. Bid veral vir die beskerming van hulle gedagtes en emosies. Bid vir hulle vir vergifnis en dat hulle harte na die Here toe terug sal draai en dat hulle na Hom sal verlang. Bid dat hulle verontwaardig en teleurgestel sal raak met die “opwinding” wat die koninkryk van die duisternis aan hulle beloof. Dit is belangrik dat hulle sal verstaan dat jy lief is vir hulle en laat hulle die vriendskap en deernis van die Here in jou lewe gedemonstreer sien. Moenie net een of twee keer bid en dan ophou nie. Hou aan om die Here te smeek vir hulle verlossing en bevryding.

Laai hierdie artikel af as PDF
Also available in English
Verwante artikel: In-depth article about Halloween by Canaan Ministries

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This