Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Die Naam van Jesus is van die allergrootste belang in voorbidding. Daarsonder is ons tot niks in staat nie, daarsonder het ons in werklikheid geen reg om na God toe te gaan of enigiets in gebed van Hom te vra nie.

Om in die Naam van Jesus te bid, sê Wesley Duewel, beteken o.a. die volgende:
• To pray in Jesus’ Name is to be conformed to his nature.
• To pray in Jesus’ Name is to pray for his sake.
• To pray in Jesus’ Name is to use his Name as your reference.
• To pray in Jesus’ Name is to claim Calvary’s victory for your need.
• To pray in Jesus’ Name is to acknowledge His full role as God’s anointed – your Prophet, Priest and King.
• To pray in Jesus’ Name is to pray in all His authority.

Om in Jesus se Naam te bid, is die sleutel tot al die krag en beloftes van God. Jesus sê baie pertinent dat ons in sy Naam moet bid:

“Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan
word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen” (Joh.14:13-14).

“Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra” (Joh.15:16).

“Dit verseker ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam bid, sal Hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees” (Joh.16:23b-24).

Van daardie dag af sal julle in my Naam bid en hoef Ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie… ” (Joh.16:26).

Hierdie is net ‘n uittreksel.

Laai die volledige artikel af as PDF

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This