Mobilising, training and equipping Christians for prayer

“He will come to us like the rain…!” Hosea 6:3
 

We encourage Christians across South Africa to take some time on Sunday 17 or 24 June 2018, to thank the Lord for the good rains that fell in the Western Cape, and also in other parts of the country. Soaking rain during the past few weeks in the Cape Peninsula, caused higher dam levels than at the same time last year. Let us pray for a good rainy season, for overflowing dams and the restoration of groundwater resources.

We also ask Christians to continue praying for rain in areas where no or insufficient rain fell. Let us persevere in petitioning the Lord for rain until the drought is relieved in the Eastern-Cape, Namakwaland, Northern Cape, Karoo, Free State, North West, Mpumalanga and Limpopo.

Let us also persevere in prayer for spiritual revival, and for the spiritual and moral restoration of our nation.

Please share this initiative with others, so they can also give thanks and praise to the Lord for answering our prayers for rain.

 

 

Danksegging vir reën
Sondag 17 of 24 Junie 2018

“Hy sal na ons toe kom soos die reën…!” Hosea 6:3

 

Ons wil Christene regoor die land aanmoedig om op Sondag 17 Junie of 24 Junie 2018 spesiale tyd in te ruim om die Here te dank vir die goeie reën wat reeds in die Wes-Kaap begin val het en ook oor ander dele van die land.  Sagte, deurdringende reën het die afgelope maand in die Kaapse Skiereiland en omgewing geval. Dit het gelei tot hoër damvlakke as dieselfde tyd verlede jaar. Kom ons bid vir ‘n goeie reënseisoen met vol opgaardamme en die aanvulling van die grondwater.

Ons wil ook vra dat Christene sal volhou om die Here te vra vir reën op plekke waar dit steeds min of niks gereën het nie. Laat ons in gebed volhard totdat die droogte gebreek is in onder andere, dele van die Oos-Kaap, Namakwaland, Noord Kaap, Karoo, Vrystaat, Noordwes, Mpumalanga en Limpopo.

Laat ons ook in gebed volhard vir geestelike herlewing in die kerk en die geestelik-morele herstel van ons land.

Stuur hierdie inisiatief gerus na ander, sodat hulle ook die Here kan dank en loof vir Sy antwoord op ons gebede vir reën.

Pin It on Pinterest

Share This