Praktiese riglyne vir die Christenman wat God se doel vir sy lewe wil uitleef, en werklik ’n verskil in hierdie wêreld wil maak.

Author: Bennie Mostert

Description:  Hierdie boek fokus op die moderne Christenman en die verantwoordelikheid wat mans moet opneem om by te dra tot die herstel van die geestelike dimensie van ons samelewing. In drie afdelings word daar gefokus op: die eienskappe van ’n ware man van God, hoe ’n man van God teenoor sy kinders moet optree en riglyne waarvolgens die man van God in gebed kan intree vir sy vrou, kinders en die werk­plek. God wil Christenmanne gebruik om die wêreld te verander. Man van God bevat waardevolle riglyne wat hulle sal help om werklik te leef soos die Vader dit bedoel het. 

ISBN: 9781431622498

Availability: At leading bookstores

Pin It on Pinterest

Share This