Article
Gebedsirkels

 

Vestig gebedsgroepe
Bou netwerke van gebedsgroepe
 Deurweek die land met gebed

Daar is niemand wat U vasgryp nie… Jesaja 64:7

 

Mobiliseer gemeentes en stede om te bid deur die vestiging van gebedsirkels

Gebedsirkels – bid vir ongeredde mense, herlewing, kerke, die land en die nasies

 • Vestig groepe van 3-5 mense (‘n gebedsirkel) met die doel om te bid vir ongeredde mense, maar ook vir ander sake wat die Here op julle harte mag lê. Daar mag selfs meer as 3-5 mense in groep wees, maar probeer om so veel as moontlik gebedsirkels te vestig.
 • Elke persoon in die gebedsirkel bid vir ten minste 3 ongeredde mense en voeg ander sake by soos God julle lei.
 • Elke gebedsirkel probeer om nog een ander gebedsirkel te vestig, en dan nog een… en nog een.
 • Hou kontak met die gebedsirkels wat julle vestig en bou ‘n netwerk (om die verskillende gebedsirkels te bemoedig en te ondersteun). Hiervoor kan ‘n WhatsApp Broadcast list (nie chat group nie) goed werk.
 • Kom ten minste een keer ‘n week bymekaar. Indien julle nie bymekaar kan kom nie, organiseer dan ‘n klein telefoniese konferensie.
 • Versprei die gebedsirkel konsep onder so veel as moontlik mense.

 

Praktiese riglyne: Bid vir ongeredde mense

Skryf die name van 3 ongeredde mense (of mense wat meer van Jesus nodig het) neer:

 1. ____________________________________
 2. ____________________________________
 3. ____________________________________

Bid vir 2 of meer mense om saam met jou ‘n gebedsirkel te vorm.

 1. ____________________________________
 2. ____________________________________

Vier basiese stappe om na ‘n ongeredde mens toe uit te reik:

 1. Bid vir die persoon se behoeftes (huwelik en familie lewe, werksverhoudinge, sosiale behoeftes, vriende, persoonlike uitdagings, gesondheid, finansies, geestelike behoeftes, ens.).
 2. Bou ‘n verhouding met die persoon.
 3. Identifiseer enige persoonlike behoeftes. Help wanneer en waar dit moontlik is (moenie geld gee nie). Sê vir die persoon dat jy vir daardie behoeftes sal bid – verkieslik onmiddellik.
 4. Wanneer en waar dit gepas is, begin spontaan praat oor Jesus.

Basiese Skrifte om te bid vir ongeredde mense: Johannes 3:16; 2 Petrus 3:9; Lukas 5:32; Esegiël 18:23; 1 Timoteus 2:3-6; Markus 10:27; Johannes 5:21; Johannes 6:63.

 

Praktiese Riglyne: Deurweek jou gemeenskap en die land met gebed

Bo en behalwe die hoofdoelwit van die gebedsirkel om te bid vir die redding van mense, kan jy ook hierdie onderwerpe byvoeg:

 • Herlewing in jou gemeente / Geestelike leiers
 • Die armes en behoeftiges
 • Die ekonomie van die land / Die regering / Korrupsie
 • Die media
 • Die jeug
 • Gevangenes
 • Die regstelsel
 • Jou werksplek
 • Jou eie bediening in die kerk
 • Mense wat sukkel met bitterheid, emosionele seer of wat betrokke is by die okkulte
 • Moslems, Hindoes en Boediste / Die onbereikte nasies

Laai die artikel af as PDF
This article is also available in English

Learn More

Recent Posts

Embracing the Desert Season

Embracing the Desert Season

The wilderness and the wasteland shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as the rose; it shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing. (Isaiah 35:1-2).   Every person experiences desert seasons in their lifetime, both...

read more
Practical prayerwalking ideas

Practical prayerwalking ideas

Most believers are faithfully praying for many matters in our nation, cities, towns, communities and local congregations. Often though, we still wonder whether there is not something more we can do, something practical that will also involve others and make them aware...

read more
Praying for teachers

Praying for teachers

Being a teacher is one of the most challenging careers anyone can choose to follow. Those who do become teachers have love and a compassionate heart for children – to care for them and to equip them for life. The following are some thoughts to consider when praying...

read more

Pin It on Pinterest