Ervaar die wonderwerkende krag van God deur gebed!

Author: Bennie Mostert

Description: Ons sien die verval rondom ons: Kerke loop leeg, mense raak afvallig, wêreldse standaarde verdring al hoe meer Christelike standaarde en beginsels, ekstremistiese godsdiensgroepe word ’n al hoe groter bedreiging. Ons sit hande in die hare en weet nie wat om te doen nie. Die antwoord is: Gebed. Die leser word geneem op ’n reis deur die geskiedenis, van groot geestelike herlewings, persoonlike verhale, hedendaagse sendelinge en verhale uit die Bybel om te illustreer dat die énigste antwoord gebed is. Hierdie boek sal jou nie net help om te bid nie, maar ook om rég te bid. Naas die raad vervat in elke hoofstuk, sluit die boek ook af met ’n bylaag met praktiese riglyne vir gebed. 

ISBN: 9781431618521

Availability: At leading bookstores

Pin It on Pinterest

Share This