Mobilising, training and equipping Christians for prayer

SEARCH RESULTS

Bibles Everywhere!

Bibles Everywhere!

Imagine life without the Bible. How would you know the story of God’s love and forgiveness? How would you know what God wants you to do? How would you know about prayer? The Bible is like a light that shows us the path through life. But almost 400 million people don’t... Read more
Gebed in Jesus se Naam

Gebed in Jesus se Naam

Die Naam van Jesus is van die allergrootste belang in voorbidding. Daarsonder is ons tot niks in staat nie, daarsonder het ons in werklikheid geen reg om na God toe te gaan of enigiets in gebed van Hom te vra nie. Om in die Naam van Jesus te bid, sê Wesley Duewel,... Read more
Asking for God’s Blessings for Obedience

Asking for God’s Blessings for Obedience

1. Scripture: If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God: You... Read more
Negatiewe leefstyl neigings

Negatiewe leefstyl neigings

Die wêreld vandag en ook ons in Suid-Afrika, neig al meer na ‘n hedonistiese leefstyl wat beteken ons wil hier en nou bevrediging hê. Ons wil nie wag nie en die gevolge is nie belangrik nie – ons wil nie die toekoms in ag neem nie. 1. Dit beteken dat ons vrye... Read more
Vampier-films

Vampier-films

Fassinering met vampiere is nie ‘n nuwe ding nie. Dit is deel van volksoorlewering in baie kulture. Bestaan vampiere regtig of is dit net skeppings van die verbeelding? Daar is geen fisiese of biologiese bewys vir sulke kreature nie. Is daar mense wat ander mense... Read more
The Hour that Changes the World

The Hour that Changes the World

In his book, The hour that changes the world, Dick Eastman suggests that one divide an hour into 12 periods of 5 minutes each. After 5 minutes you change to another form of prayer. The following is Dick Eastman’s groupings Praise and Worship Waiting on the Lord... Read more

Pin It on Pinterest