Mobilising, training and equipping Christians for prayer

SEARCH RESULTS

Negatiewe leefstyl neigings

Negatiewe leefstyl neigings

Die wêreld vandag en ook ons in Suid-Afrika, neig al meer na ‘n hedonistiese leefstyl wat beteken ons wil hier en nou bevrediging hê. Ons wil nie wag nie en die gevolge is nie belangrik nie – ons wil nie die toekoms in ag neem nie. 1. Dit beteken dat ons vrye... Read more
Vampier-films

Vampier-films

Fassinering met vampiere is nie ‘n nuwe ding nie. Dit is deel van volksoorlewering in baie kulture. Bestaan vampiere regtig of is dit net skeppings van die verbeelding? Daar is geen fisiese of biologiese bewys vir sulke kreature nie. Is daar mense wat ander mense... Read more
The Hour that Changes the World

The Hour that Changes the World

In his book, The hour that changes the world, Dick Eastman suggests that one divide an hour into 12 periods of 5 minutes each. After 5 minutes you change to another form of prayer. The following is Dick Eastman’s groupings Praise and Worship Waiting on the Lord... Read more
Unanswered prayers

Unanswered prayers

What are the reasons for my unanswered prayers? Is there something wrong with my prayers? There are no simple answers. The question most believers ask, is: “What is God’s will?”  The next question they ask, is: “Why doesn’t God answer my prayer or... Read more
Onbeantwoorde gebede

Onbeantwoorde gebede

Is daar moontlike redes waarom my gebede nie beantwoord word nie? Bid ek verkeerd? Daar is nie eenvoudige antwoorde nie. Die vraag wat mense die meeste vra, is: Wat is die wil van God?  Die vraag wat die tweede meeste gevra word, is: Waarom antwoord God nie my gebed... Read more
Anoreksie – hoe moet ek bid?

Anoreksie – hoe moet ek bid?

Anoreksie is ‘n ernstige en ‘n potensiële dodelike versteuring. Die werklike oorsaak is onbekend, maar daar word aanvaar dat ‘n aantal faktore soos emosionele en fisieke faktore asook sekere gedragspatrone daartoe kan bydra. As ons vir hierdie mense... Read more

Pin It on Pinterest