Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Hoe om hierdie gebedskalender te gebruik

Hierdie gebedskalender kan vir beide persoonlike en gesamentlike gebed gebruik word. Die gebedsfokus is uit 2 Kronieke 7:14, “[As] My volk oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig (berou toon) en bid en My aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor, hulle sondes vergewe en hulle land genees.” (OV ) Elke dag se fokus is op drie verskillende aspekte van herlewing:

1. VOORWAARDES VIR HERLEWING: i.e. verootmoediging, gebed, soek na God se aangesig en terugdraai van verkeerde weë.

2. STOF TOT NADENKE: Hierdie is opmerkings wat gemaak is deur diegene wat die uitstorting van God se genade, in persoonlike, gemeenskaplike of nasionale herlewings beleef het. Bepeins hierdie gedagtes en laat toe dat die Heilige Gees jou hart aanraak terwyl jy bid en God se aangesig soek vir herlewing.

3. ONOPHOUDELIKE GEBED: Daar is vir elke dag ‘n enkel-sin gebed. Bid hierdie gebed so dikwels gedurende die dag as wat jy dit onthou, as ‘n onophoudelike roep van jou hart tot God.

 

Niemand kon voorsien wat gedurende die volgende paar uur sou gebeur toe die klein groepie Morawiese Christene op Woensdagaand, 13 Augustus 1727 in Herrnhut, Duitsland, byeengekom het om nagmaal te vier nie. Diegene wat teenwoordig was, het toenemend ervaar dat alles onder mekaar nie reg was nie. Alhoewel hulle nie so openlik krities was teenoor mekaar soos ‘n paar weke vantevore nie, het hulle leier hulle uitgedaag om “op te hou om mekaar te veroordeel.” Die Morawiërs het as ‘n harmonieuse Christen-gemeenskap in Herrnhut saamgewoon, maar dit was tog asof die vreugde van geloof in hulle lewens ontbreek het. Toe hulle egter daardie somersaand byeengekom het, het hulle die teenwoordigheid van God ervaar. Die uiteinde was dat hulle in “een oomblik verander is na gelukkige mense.” Die herlewing het vir ‘n honderd jaar voortgeduur. Die wat daar teenwoordig was, het die teenwoordigheid van God so intens beleef dat die gebedsbyeenkoms wat ‘n paar dae later begin is, vir meer as ‘n honderd jaar volgehou is, 24 uur per dag! Honderde sendelinge is vanuit hierdie gebedsbyeenkomste uitgestuur om die evangelie na die onbereikte volkere dwarsoor die wêreld te neem. Uittreksel: The Ten Greatest Revivals Ever deur Elmer Towns en Douglas Porter.

 

DAG 1
Voorwaardes vir Herlewing: VEROOTMOEDIG/BEROU TOON…(2 Kron.7:14)
Hulle sal erken dat hulle My teengestaan het, dat Ek hulle ook teengestaan het…om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen, sal Ek my beloftes oor die land weer van krag maak. (Lev.26:41,42). Here God, ons bely ons sonde en die sonde van ons vaders. Ons erken ons troueloosheid teenoor U, ons selfsug en eiegeregtigheid. Ons verootmoedig ons voor U en vra om vergifnis omdat Jesus die prys vir ons sonde betaal het. Onthou asseblief ons land en wees genadig.
Stof tot nadenke…
‘n Ware herlewing is niks anders nie as ‘n revolusie, ‘n uitwerping van die gees van die wêreld sodat die liefde van God in die hart kan seëvier – Andrew Murray.
Onophoudelike Gebed: Here Jesus Christus, ek verneder myself voor U.

DAG 2
Voorwaardes vir Herlewing: VEROOTMOEDIG/BEROU TOON…(2 Kron.7:14)
Hy (Hiskia) en die inwoners van Jerusalem het egter berou gekry oor die selfingenomenheid, en die toorn van die Here het toe nie in die tyd van Hiskia oor hulle gekom nie (2 Kron.32:26). Liefdevolle Vader, ons het berou oor die trots in ons harte. Ons het onsself teen mekaar en ook teen U verhef. Ons het U Woord geïnterpreteer soos dit ons pas en om ons eie planne uit te voer. Wees ons genadig, en vergewe ons en neem U toorn van hierdie volk af weg.
Stof tot nadenke…
Enige ontmoeting met God bring ‘n ernstige verantwoordelikheid mee. Niemand kan God se teenwoordigheid betree sonder om ‘n indringende reaksie te toon nie. Die reaksie is nie teenoor ‘n konsep, ‘n wet of ‘n beginsel nie, maar dit is ‘n reaksie teenoor ‘n Persoon. Uittreksel: Fresh Encounter deur Henry Blackaby en Claude V. King.
Onophoudelike Gebed: O God, my siel dors na U!

 

“Die ontsagwekkende teenwoordigheid van God
het oortuiging van sonde soos ‘n golf laat breek,
waaronder selfs die mees volwasse Christene
van hulle sondigheid bewus geword het.”

 

DAG 3
Voorwaardes vir Herlewing: VEROOTMOEDIG/BEROU TOON…(2 Kron.7:14)
Toe dit met hom (Manassa) so sleg gaan, het hy die Here sy God om genade gesmeek, groot berou getoon voor die God van sy voorvaders… (2 Kron.33:12). O Here ons God, ons bely ons groot kommer oor die omstandighede in ons land. Ons besef dat ons ‘n persoonlike keuse sal moet maak om ons hardnekkigheid te laat staan en ons trotse gemoed en eiegeregtigheid voor U te bely. Ons erken dat ons nie daarvan hou om verkeerd bewys te word nie. Ons loop oor ander wat in ons pad is, om sodoende valse beheer en seggenskap te behou. Vergewe ons asseblief, en wees ons genadig.
Stof tot Nadenke…
‘n Ooggetuie het later verduidelik: “Die ontsagwekkende teenwoordigheid van God het oortuiging van sonde soos ‘n golf laat breek, waaronder selfs die mees volwasse Christene van hulle sondigheid bewus geword het. Dit het die onbekeerdes laat sug van benoudheid en gebede van bekering laat bid. Sterk manne is neergebuig onder die las van sonde. Smekinge vir genade was vermeng met die uitroepe van vreugde van diegene wat die nuwe lewe ontdek het. – Die Nuwe Hebridiese Ontwaking (1949).
Onophoudelike Gebed: O God, is my hart rein? Is my hande skoon?

Laai die volledige artikel af as PDF

Also available in English

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This