Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Een van die noodwendige gevolge van tye van aanbidding is dat ons in God se teenwoordigheid bewus begin word van ons eie sonde, tekortkominge en swakhede. Wanneer dit gebeur, is dit belangrik dat jy nie daarvan sal wegskram, rasionaliseer, jou sonde ander name sal gee of dit probeer wegsteek nie.

Word ‘n oomblik stil en vra die Heilige Gees om vir jou te wys watter sondes daar in jou lewe is. Dit is nodig dat ‘n mens daagliks tyd sal maak om die Heilige Gees te vra of daar dinge in jou lewe is wat nie vir God aanvaarbaar is nie.

 

Toets jou hart aan die hand van die volgende vrae:
 • Is daar onbelyde sonde in my lewe? As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. (Ps.66:18).

____________________________________________________________________________________________________

 • Het ek onvergewensgesindheid en bitterheid in my lewe? As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie. (Matt.6:14-15).

____________________________________________________________________________________________________

 • Is daar enige twyfelagtige praktyke of aktiwiteite in my lewe? Is daar dinge in my lewe waarvan ek nie regtig seker is of dit God se wil vir my is nie? Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. (Ef.5:10). Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot ‘n val kan bring nie. (Rom.14:13). Alles is my geoorloof maar nie alles is nuttig nie. (1 Kor.6:12).

____________________________________________________________________________________________________ 

 • Gehoorsaam ek die Heilige Gees in alle dinge? Soms weet ek in my binneste ek moet iets doen maar is bang of skaam vir wat mense sal sê. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. (Ef.4:30); Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. (1 Tess.5:19).

____________________________________________________________________________________________________

 • Bely ek Jesus onbeskaamd? Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is. (Matt.10:32-33).

____________________________________________________________________________________________________

 • Is daar dinge wat God vir my gesê het om te doen en wat ek nie gedoen het nie? Is daar enige bevele in die Skrif wat ek verontagsaam het? Bv. om onvoorwaardelik lief te hê; om dissipels van ander te maak, om na die armes en mense in nood om te sien, of om te vergewe. (Matt.6:10, 11, 13-14)

____________________________________________________________________________________________________

 • Is daar enige opstandigheid teenoor God of enige oneer wat ek die afgelope dae Sy Naam aangedoen het? Bv. afgodsdiens, nie dankie gesê het vir Sy goedheid en Hom aanbid het nie, net na my eie belange omgesien het en nie sy wil gesoek het nie.

____________________________________________________________________________________________________

 • Is daar spesifieke dinge wat ek in die afgelope dae gedoen het wat ander benadeel het of wat ek weet nie God se goedkeuring wegdra nie? Bv. diefstal; dronkenskap; geldgierig; woede; kritiseer; kwaadpraat; ongeduld; ongeloof; ooreet; oneerlike wins neem; vuil taal gebruik. Bely dit. 1 Joh.1:9: Maar as ons ons sondes bely- Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

____________________________________________________________________________________________________

 

Wat gebeur wanneer ons nié ons sonde bely nie?
 • Moenie jou sonde wegsteek nie. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Spr.28:13
 • Onbelyde sonde verhinder antwoorde op gebed. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Ps.66:18

 

  God se beloftes aan ons wanneer ons ons sonde bely
 • God verwyder dit. So ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af (Ps. 103:12).
 • God maak ons skoon van die smet van sonde. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol (Jes. 1:18).
 • God dink nie verder aan ons sondes nie. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie (Jer. 31:34).

 

Laai artikel af as PDF

Article also available in English

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This