Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee,’ n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.
 – 2 Kor.12:7-10  

Paulus skryf oor sy eie doring in die vlees, maar dit is ook so dat min of meer alle Christene kan getuig van ‘n doring in die vlees. ‘n Doring in die vlees kan iets wees wat vir ‘n leeftyd deel van jou lewe gaan wees – soms net vir ‘n bepaalde tyd.

 

Geen vorm van sonde in jou lewe kan as ‘n doring in die vlees gesien word nie.

 

‘n Doring in die vlees kan baie verskillende vorme aanneem. Dit kan byvoorbeeld fisies óf geestelik wees. Sommige mense beleef dit as hulle ‘n terminale pasiënt moet oppas, ‘n gestremde kind of ouer het, self ‘n invalide is of ‘n fisiese gestremdheid het. Ander het ‘n voordurende tekort aan geld en leef in armoede. Nog ander het ‘n werk waarin hulle nie gelukkig is nie, is eensaam, het slegte lewensomstandighede, ly aan chemiese depressie, staan in ‘n moeilike huwelik of hou nie van die roeping wat God vir hulle gegee het nie. Vir baie mense is hulle eie persoonlikheid ‘n probleem en is daarom dikwels in konfrontasie met ander. Paulus sê dit kan baie vorme aanneem: “swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede.”

Dit is egter uiters belangrik om te onthou dat geen vorm van sonde in jou lewe as ‘n doring in die vlees gesien kan word nie. Sonde moet bely word en ons moet daarmee breek. Jesus het gekom om ons te reining en van sonde te bevry.

 

Prakties

  • Kyk na jou lewe en identifiseer dinge wat jy as ‘n doring in die vlees sal kan beskryf. Daar is gewoonlik minstens een of twee dinge. Moenie ‘n lys probeer maak van al die goed wat jou pla en dink is ‘n doring in die vlees nie. Dit is nie waarna die Skrif hier verwys nie. Vra die Heilige Gees om vir jou te wys watter dinge in jou lewe as ‘n doring in die vlees gegee is, m.a.w. dinge waaroor jy telkens gebid het en wat God nie wegneem nie.

 

  • Vra die Heilige Gees om vir jou te wys wat God se doel hiermee kan wees. Skryf dit neer.

 

  • Maak vrede met jou doring in die vlees. Jy sal dit alleen kan doen wanneer jy na die karakter van God kyk en sy soewereiniteit en liefde vir jou kan raaksien. Skryf ‘n gebed neer waarin jy vir God sê dat jy Sy wil vir jou lewe aanvaar, dat jy glo dat Hy weet wat hy doen en dat jy nie aan sy liefde en almag sal twyfel nie. Job 1:21-22: Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyt nie. 4:10: Onderwerp julle in nederigheid voor die Here.

 

  • Gebruik dit om God te eer, vir ander tot seën te wees en geestelik te groei. Vra die Heilige Gees om vir jou te wys watter dinge jy uit jou situasie moet leer en hoe jy vir ander tot seën kan wees. Skryf jou gedagtes hieroor neer en bid dat God jou daarmee sal help.

 

  • Wanneer God vir ons ‘n doring in die vlees gee, gebruik hy dit o.a. altyd om ons nederig te hou, enige vorm van hoogmoed vir ons uit te wys en daarna tot verootmoediging te bring.Sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie.” (2 Kor.12:7) Kyk ook na Jer.17:9: Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan? Vra die Heilige Gees om vir jou elke vorm van hoogmoed in jou lewe uit te wys – erken en bely dit.

 

  • God gebruik ‘n doring in die vlees dikwels om ons daarop te wys dat ons kennis van geestelike dinge, ons kennis van Homself en ons eie “groot geestelike ervarings” geen krag in hulleself het nie. Lees 2 Kor.12:9: “Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Vra die Heilige Gees om vir jou duidelik te maak wat hierdie vers beteken en skryf jou eie gebed hieroor.

 

  • Gebed van oorgawe. Maak nou ‘n keuse om die “doring in die vlees” wat God vir jou gegee het te aanvaar en sê in ‘n gebed van oorgawe dat jy Sy wil aanvaar, begeer dat Hy Sy doel met jou sal bereik en dat jy gewillig is om saam met hierdie doring in die vlees te leef totdat dit Hom behaag om dit weg te neem. Lees die volgende Skrifgedeelte en skryf jou eie gebed: “Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.” (2 Kor.12:9b-10)

 

Laai artikel af as PDF

Also available in English

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This