Mobilising, training and equipping Christians for prayer

(Only available in Afrikaans)

Estell Brink, Jerigo Mure Gebedsnetwerk Redakteur en skrywer van gebedsmateriaal, gesels weekliks Vrydae om 14:30 met Radio Kaapse Kansel op die program Gebedsgereedskapskis. ‘n Verskeidenheid van onderwerpe rakende gebed en geestelike groei word bespreek. Hier is ‘n versameling van hierdie gesprekke wat vir die luisteraar sal help om geestelik te verdiep en sal inspireer om meer doelgerig te bid.

 

Share This